همراه بورس

تفاوت کارگزاری های بورس در چیست؟

با توجه به این که تاکنون بالغ بر 107 کارگزاری در کشور دارا مجوز فعالیت هستند حتما برای هرشخصی سوال است که تفاوت کارگزاری های موجود چیست؟ 

توجه داشته باشید که اصلی ترین خدمتی که تقریبا توسط همه کارگزاری ها ارائه میشود خدمات معاملات آنلاین است. اما سایر خدمات کارگزاری ها با یکدیگر متفاوت است برای مثال برخی از کارگزاری ها قرارداد خرید اعتباری با مشتریان خود امضا میکنند، برخی دیگر مجوز مشاوره دارند، برخی نیز خدمات مربوط به بورس کالا، بورس انرژی و یا عرضه و پذیرش دارند. کارگزاری های بزرگ مراجعه کننده و به مراتب نیروی انسانی بیشتری نسبت به کارگزاری های کوچکتر دارند و سامانه معاملاتی این کارگزاری ها نیز نسبت به کارگزاری ها نیز نسبت به کارگزاری های کوچکتر دچار اختلال بیشتری میشوند. 


راهنمای ورود به بورس

تفاوت کارگزاری ها در چیست؟