همراه بورس

وظیفه سپرده گذاری مرکزی چیست؟​

 

1-افتتاح حساب و محافظت از وجوه و اوراق بهادار بازارهای بورس‌ و اوراق بهادار و کالایی متعلق به سهامداران، کارگزاران، فرابورس، سایر نهادهای مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی

2-ثبت، درج، کدگذاری، نگهداری و تسویه و پایاپای معاملات کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی

3-سپرده‌گذاری و امانت‌پذیری انواع اوراق بهادار در سامانه عملیاتی شرکت

4-سپرده نمودن اوراق بهادار وثیقه شده نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع و ایجاد تسهیلات لازم برای اشخاص ذینفع برای کنترل سپرده‌ها به منظور اطمینان بخشی از عملکرد شرکت و فک رهن اوراق‌ مذکور به درخواست ذینفع وثیقه

 5- قرض دهی، قرض‌گیری و هرگونه مبادله اوراق بهادار به عنوان واسطه

6-تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیازکارگزاران و مشتریان

7-به کارگیری شیوه‌های مناسب و ابزارها و روشهای الکترونیکی در تسویه وجوه و پایاپای اوراق بهادار

8-انجام خدمات تسویه وجوه، پایاپای، سپرده گذاری و امانت پذیری اوراق بهادار خارجی

9-ارائه خدمات تخصصی به بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس، بورس های کالایی، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار

10-انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی، مشاوره‌ای و تجاری مربوط به بورس های اوراق بهادار، بورسهای کالایی و بازارهای خارج ازبورس

11-همکاری با بورسهای منطقه ای و جهانی و نهادهای مرتبط با آنها

12-دریافت هر مبلغ وام، تحصیل هرگونه دارایی منقول یا غیرمنقول، حقوق یا امتیاز و انجام

13-ایجاد و اداره صندوق تضمین تسویه

14-پذیرش انبارها، نظارت برفعالیت آنها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس‌های کالایی انجام می‌شود

15-اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهده شرکت گذاشته شده یا می‌شود

 


راهنمای ورود به بورس

وظیفه سپرده گذاری مرکزی چیست؟