همراه بورس

بورس و نقش آن در اقتصاد

برای توضیح بورس و نقش آن در اقتصاد، بهتر است از این نکته‌ی ابتدایی شروع کنیم که سرمایه گذاری به عنوان نبض اقتصادی کشورها عمل میکند و رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری های کلان است. این سرمایه گذاری ها براساس بازار منابع بلند مدت مالی تامین میشوند. بازار سهام نقش خیلی مهمی در اقتصاد هر جامعه ای دارد، رشد بازار بورس نشان دهنده ی اقتصاد درحال پیشرفت است و در بلند مدت موجب رشد اقتصاد خواهد شد. شما ممکن است با شنیدن تعداد بازارهای سهام موجود در جهان متعجب شوید. به عبارتی بورس با تشویق مردم به سرمایه گذاری از محل پس اندازها سرمایه هارا متمرکز میکند. در سراسر جهان، بورس اوراق بهادار برای کمک به کسب و کارهایی که در حال افزایش سرمایه اند کمک میکند و همچنین برای سرمایه گذاران فرصتی برای حمایت از شرکتهای تازه تاسیس فراهم میکند.