راهنما و آموزش حق تقدم

با امکان ” خدمات آنلاین حق تقدم” شما می­توانید بدون مراجعه به بانک و پست کلیه امور مربوطه را انجام دهید.
icon

مشاهده فیلم راهنما

icon

دانلود فایل راهنما

همراه بورس چه کاربردی دارد؟

وظیفه اصلی ما اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرآیندهای کاری بین سهامدار و شرکت سهامی است.
phone

اطلاع از اخبار و خدمات مهم بورسی

در اپلیکیشن همراه بورس
مدیریت سبد سهام

اطلاع از ضرر و زیان سهام و مقایسه سرمایه گذاری

امکان ویژه ای در اپلیکشن همراه بورس
phone

کالج همراه بورس

یک از مهمترین معیارهای موفقیت افراد فعال در بورس کسب دانش و آموزش است. بر این اساس فعالان حوزه بورس در هر سطحی و با هر دانشی نیازمند آموزش هستند و هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند. ما در همراه بورس سعی کرده ایم برای افراد مختلف با سطوح دانش مختلف محتوای آموزشی در خور آنها را ارائه دهیم.
یک از مهمترین معیارهای موفقیت افراد فعال در بورس کسب دانش و آموزش است. بر این اساس فعالان حوزه بورس در هر سطحی و با هر دانشی نیازمند آموزش هستند و هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند. ما در همراه بورس سعی کرده ایم برای افراد مختلف با سطوح دانش مختلف محتوای آموزشی در خور آنها را ارائه دهیم.
یک از مهمترین معیارهای موفقیت افراد فعال در بورس کسب دانش و آموزش است. بر این اساس فعالان حوزه بورس در هر سطحی و با هر دانشی نیازمند آموزش هستند و هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند. ما در همراه بورس سعی کرده ایم برای افراد مختلف با سطوح دانش مختلف محتوای آموزشی در خور آنها را ارائه دهیم.
آشنایی اولیه با بورس
راهنمای ورود به بورس
کلید واژه های بورسی
tab

شرکای تجاری

partner