همراه بورس

ابزارهای مورد نیاز در بورس جهت انجام معاملات

ابزارهای مورد نیاز جهت انجام معاملات در بورس عبارتند از:

ثبت نام سجام و اخذ کد بورسی، ثبت نام و اخذ نام کاربری در کارگزاری، امکان دسترسی به سایت کدال، امکان دسترسی به سایت tse و دسترسی به ماشین حساب. کاربران اپلیکیشن همراه بورس علاوه بر ثبت نام سجام و اخذ کد بورسی از طریق این اپ میتوانند به اطلاعات موجود در سایت کدال و tse دسترسی پیدا کنند.


راهنمای ورود به بورس

ابزارهای مورد نیاز در بورس