همراه بورس

بازار اولیه و ثانویه چیست؟ چرا بازار بورس 2 دسته دارد؟

توضیح تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس بسیار ساده است. بازار اولیه زمانی شکل میگیرد که شرکتها برای اولین بار سهام، اوراق و یا دارایی جدیدشان را برای عموم مردم به فروش میگذارند. در این بازار شرکتها سرمایه خود را به طور مستقیم از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند و اینکار در قالب پذیره نویسی انجام میشود که این پذیره نویسی از طریق بانکی که نماینده شرکت است و یا دیگر موسسات مجاز انجام میشود و معمولا سهامداران در این بازار مبلغ کمتری برای خرید سهم نسبت به بازار ثانویه میپردازند.

همه ی سهم ها و دارایی هایی که در بازار اولیه معامله شدند برای معامله های بعدی نیاز به بازار ثانویه دارند برای مثال اگر فردی قصد فروش عرضه اولیه ای که معامله کرده را داشته باشد باید در بازار ثانویه اینکار را انجام دهد. پس به عبارتی همه ی معاملات مربوط به بازار ثانویه است بجز عرضه اولیه ها.


راهنمای ورود به بورس