همراه بورس

تفاوت بازار بورس و فرابورس

 

1-تفاوت اصلی این دو بازار شرایط پذیرش شرکتها در این دو بازار است که شرایط بورس سخت تر از فرابورس است.

2-شرایط سخت بورس باعث شده نمادهای پذیرفته شده در بورس ریسک کمتری نسبت به فرابورس داشته باشند.

3-فرابورس دارای5 بازار است اما بورس دارای 2 بازار

4-کارمزد خرید و فروش در فرابورس کمتر از بورس است.

5-دوره ثبت شرکت در فرابورس کوتاه تر از بورس است.

 
 

معیار

بازار

بورس

فرابورس

تابلوی اصلی بازار اول

تابلو فرعی بازار اول

بازار دوم

بازار اول

بازار دوم

حداقل سرمایه شرکت

هزار میلیارد ریال

پانصد میلیارد ریال

دویست میلیارد ریال

ده میلیارد ریال

یک میلیارد ریال

حداقل تعداد سهامدار

1000

750

250

200

—-

حداقل سابقه فعالیت در صنعت مربوطه

3

3

2

حداقل 2 سال از زمان ارائه خدمات گذشته باشد

حداقل یکسال از تاسیس گذشته باشد

حداقل سهم شناور

20%

15%

10%

10%

5%

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2