همراه بورس

یک اپلیکیشن بورسی کاربردی

همراه بورس

همراه بورس

همراه بورس یک سوپر اپ بورسی است که به عنوان دستیار و همراه شما از کلیه‌ سایت‌های معتبر، به صورت لحظه‌ای اطلاعات بازار سرمایه را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

همراه بورس یک سوپر اپ بورسی است که به عنوان دستیار و همراه شما از کلیه‌ سایت‌های معتبر، به صورت لحظه‌ای اطلاعات بازار سرمایه را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.