همراه بورس

میزان سود و ضرر و ریسک در بورس چقدر است؟

آیا سود 100 درصدی در بورس وجود دارد؟

افرادی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند مدام با این سوال که آیا سود 100 درصدی در بورس وجود دارد؟ درگیرند اما بهتر است بدانید که بورس برخلاف بانک ها هیچ سود تضمینی نمیتوان برای آن درنظر گرفت، برای مثال نمیتوان گفت که سهام x تا ماه آینده حتما y% سود میدهد زیرا تغییرات قیمت سهام به عوامل زیادی میتواند وابسته باشد. دنیای بورس دنیایی پر از ریسک است ولی راه هایی وجود دارد که ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید یکی از آنها انتخاب صندوق سرمایه گذاری است اما همچنان فراموش نکنید که سود تضمینی در بورس وجود ندارد. برا اساس قوانین بورس میزان سرمایه شما میتوانست حداکثر 5% افزایش و 5% کاهش یابد اما به تازگی بر اساس قوانین جدید این بازه به حداکثر 6% افزایش و 2% کاهش تغییر یافته است. 

اما خارج از این مباحث باید توجه داشته باشید که دانش شما بهترین روش برای تعیین میزان سود و ضرر و ریسک در بورس می‌باشد.