همراه بورس

Previous
Next

یک اپلیکیشن بورسی کاربردی

همراه بورس

همراه بورس

 

همراه بورس یک سوپر اپ بورسی است که به عنوان دستیار و همراه شما از کلیه‌ سایت‌های معتبر، به صورت لحظه‌ای اطلاعات بازار سرمایه را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

 

همراه بورس یک سوپر اپ بورسی است که به عنوان دستیار و همراه شما از کلیه‌ سایت‌های معتبر، به صورت لحظه‌ای اطلاعات بازار سرمایه را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

بازاری که در آن اوراق بهادار شرکت‌ها برای اولین بار عرضه و فروخته می‌شود، بازار اولیه نام دارد. در این بازار شرکت‌ها به‌طور مستقیم سرمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند که این کار در قالب پذیره‌نویسی صورت می‌گیرد. پذیره‌نویسی از طریق بانکی که نماینده شرکت است یا سایر مؤسسات مجاز صورت می‌پذیرد.

بازار ثانویه: دارایی‌هایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرارگرفته است، برای معامله‌های بعدی و مجدد، نیاز به بازار ثانویه دارد؛ مثلاً اگر فردی که سهام شرکتی را در مرحله پذیره‌نویسی خریداری کرده و حال قصد فروش این سهم به سایر سرمایه‌گذاران بازار را دارد، باید به بازار ثانویه مراجعه کرده و اقدام به فروش سهم خود کند. پس می‌توان گفت که تمام معاملات سهام در بازار بورس، جزء معاملات بازار ثانویه هستند و در این بازار، اوراق بهادار میان سرمایه‌گذاران معامله می‌شود و شرکت در آن نقشی ندارد. وجود بازار ثانویه بسیار ضروری است، زیرا که قابلیت نقد شوندگی و معامله مستمر اوراق را پدید می‌آورد.


راهنمای ورود به بورس