همراه بورس

همراه بورس | مدیریت سبد سهام

مدیریت سبد سهام

 

این بخش تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و امکان هیچ گونه خرید و فروش در آن امکان پذیر نیست.با استفاده از این امکان شما می توانید سهام خود را وارد کنید و هر تعداد سبد سهام دلخواه را بسازید و  از میزان سود و زیان خود مطلع شوید.

مدیریت سبد سهام در اپلیکیشن همراه بورس

بسیاری از سهامداران زمان زیادی را صرف محاسبات سر انگشتی و یا استفاده از نرم افزارهای مختلف برای بررسی وضعیت سود و زیان سهام ها می کنند و یا مجبورند نرم افزار کارگزاری های مختلف را چک کنند. با استفاده از این امکان می توانید کلیه سهم های مربوط به خود و یا دیگران را ابتدا ثبت کنید و به صورت لحظه ای از سود و زیان سهام هایتان مطلع شوید. نکته قابل توجه این است که در این بخش امکان خرید و فروش سهم وجود ندارد و برای انجام فقط باید به کارگزاری ها مراجعه کنید.

مزیت مدیریت سبد سهام در اپلیکیشن همراه بورس:
۱- یکپارچه سازی سبدهای سهام مختلف در یک جا است.
۲- عدم نیاز به محاسبات سر انگشتی و نرم افزارهای مختلف

 

با وارد کردن میزان دارایی سهام خود و ساختن هر تعداد سبد سهام دلخواه در این قسمت می‌توانید بر میزان سود و زیان نظارت داشته باشید. 

مدیریت سبد سهام در اپلیکیشن همراه بورس

بسیاری از سهامداران زمان زیادی را صرف محاسبات سر انگشتی و یا استفاده از نرم افزارهای مختلف برای بررسی وضعیت سود و زیان سهام ها می کنند و یا مجبورند نرم افزار کارگزاری های مختلف را چک کنند. با استفاده از این امکان می توانید کلیه سهم های مربوط به خود و یا دیگران را ابتدا ثبت کنید و بعد از آن به صورت هوشمند و یکجا مدیریت کنید و بر اساس آخرین تغییرات و به صورت لحظه ای از سود و زیان سهام هایتان مطلع شوید.

مزیت مدیریت سبد سهام در اپلیکیشن همراه بورس:
۱- یکپارچه سازی سبدهای سهام مختلف در یک جا است.
۲- عدم نیاز به محاسبات سر انگشتی و نرم افزارهای مختلف