همراه بورس

همراه بورس | پرتال شرکت های سهامی

پرتال شرکت سهامی

پرتال شرکت سهامی

 برای آشنایی با پرتال شرکت سهامی کافی است سهم مربوط به یک نماد را خریداری کرده باشید. در این صورت بارها با واحد امور سهام آن شرکت سرو کار دارید و برای موارد مختلف باید با آنها ارتباط داشته باشید. اگر این شرکتها دارای پرتال باشند کار شما راحت‌تر است اما برخی مواقع نیاز دارید تا با آنها در تماس باشید و یا مدرکی برای آنها ارسال کنید. با استفاده از این قابلیت بدون نیاز به مراجعه و یا تماس با واحد امور سهام می توانید تمامی کارهایتان را انجام دهید. ارتباطی موثر و دوطرفه با شرکت سهامی برای شما امکان پذیر شده است.