همراه بورس

گزارش دیروز چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش بورس امروز چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش بورس امروز چهارشنبه 5 مهر 1402

 

پس از اتمام معاملات امروز چهارشنبه، آخرین روز کاری بازار سرمایه، شاخص کل با افزایش ۴۸۹ واحد به ۲ میلیون و ۹۸ هزار واحد رسید. با وجود اینکه بازار سهام امروز روند متعادل مثبتی را پشت سر گذاشت و شاخص‌های بورسی روز متعادلی را سپری کردند، اما ارزش معاملات پایین نشان دهنده رشد کم جان بورس و کم رمقی بازار می‌باشد.

نقشه بورس امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲/ شاخص‌های بورسی همچنان در سکون! به گزارش سبدگردان، هدف شاخص کل در پایان معاملات با رشد ۲۵۰ واحدی به رقم ۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۹۷۷ واحد رسید.

شاخص هموزن با افزایش ۱۲۳۸ واحد به رقم ۷۱۸ هزار و ۶۲۴ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۷ میلیون و ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین تاثیر منفی و مثبت روی شاخص کل

نمادهای “کگل” و “وبملت” بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل و نمادهای “تاپیکو” و “تاصیکو” بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل گذاشتند.

ارزش معاملات خرد بازار سهام امروز

ارزش معاملات خرد بازار سهام در پایان معاملات به ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

از این مقدار، ۲۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بازار بورس، ۱۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به فرابورس و ۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است.

در پایان معاملات امروز حقیقی‌ها ۵۹ میلیارد پول از بورس خارج کردند.

سه نماد تاثیر گذار بر شاخص کل

در معاملات امروز، نمادهای “تاپیکو” با ۹۵۳، “تاصیکو” با ۶۹۱ و “وبملت” ۶۳۳ واحد مثبت، سه نماد تاثیرگذار بر شاخص بودند.

نمادهای تاثیرگذار مثبت بر شاخص کل فرابورس

همچنین، از سوی دیگر در بازار فرابورس، افزایش ۱۰۰ واحدی در شاخص کل بودیم که منجر شد این شاخص در محدوده ۲۶ هزار و ۱۰۶ واحدی توقف کند. در این بازار، نماد “خاور” با ۲۴ واحد، “وسپهر” با ۱۷.۶۶ واحد و “دماوند” با ۶.۵ واحد مثبت از تاثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل بودند.
همراه بورس همراه شما با گزارش های روزانه