همراه بورس

ثبت مشخصات سهامداران حبندر:

فرم ثبت مشخصات سهامداران

سهامداران گرامی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر(حبندر) ، ضمن تشکر از همکاری شما، لطفا مشخصات خود را در فرم زیر وارد نموده، و سپس دکمه‌ ارسال را بفشارید.