همراه بورس

بورس کالا

بورس کالا چه قراردادهایی دارد؟

7 قرارداد معاملاتی در بورس کالای ایران

همانطور که میدانید بورس کالا قرارداد هایی دارد که به ازای هرخرید یا فروش در این بازار باید  مورد امضای طرفین قرارگیرد . در این مقاله از همراه بورس انواع قرارداد های بورس کالا را باهم بررسی میکنیم .

1- قرارداد پرداخت نقدی:

در این نوع قرارداد، خریدار باید کل مبلغ قرارداد به همراه کارمزد کارگزار را به صورت نقدی پرداخت کند، و فروشنده نیز مکلف است که حداکثر ظرف سه روز، کالای معامله شده را به خریدار تحویل دهد.

2- قرارداد سلف:

در این نوع قرارداد، مبلغ کل در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت می‌شود و فروشنده تعهد دارد که در تاریخ مشخص و زمان معین کالا را به خریدار تحویل دهد. این نوع قرارداد به عنوان یک ابزار تأمین مالی برای فروشندگان معرفی می‌شود.

3- قرارداد نسیه:

در این نوع قرارداد، کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده می‌شود و بهای آن در تاریخ سررسید به فروشنده پرداخت می‌شود. این نوع قرارداد به عنوان یک ابزار تأمین مالی برای خریداران تعریف می‌شود.

4- قرارداد آتی:

قرارداد آتی یک تعهد است که بر اساس آن، فروشنده متعهد می‌شود که در سررسید معین، مقدار مشخصی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد نیز متعهد می‌شود که همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد. به منظور اطمینان از اجرای تعهدات، هر دو طرف می‌بایست مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای واریز کنند، که متناسب با تغییرات قیمت آتی، این وجه تضمین اولیه تعدیل می‌شود.

اتاق پایاپای از طرف طرفین وکالت دارد و تغییرات قیمتی را به عنوان “اباحه تصرف” به اطلاع دیگری می‌رساند که اجازه استفاده از آن را در سررسید می‌دهد. در اصطلاح فقهی، “اباحه تصرف” به این معنا است که هر دو طرف معامله، دسترسی به این وجه تضمین اولیه را در اختیار بورس دارند.

5- قرارداد اختیار خرید:

مطابق این قرارداد، خریدار اختیار پیدا می‌کند که با پرداخت مبلغی مشخص، مقدار مشخصی از کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مشخص در تاریخ معین از فروشنده اختیار، خریداری کند. فروشنده اختیار نیز متعهد به اجرای این تعهد است و در صورت درخواست خریدار اختیار، کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مشخص به وی بفروشد.

6- قرارداد اختیار فروش:

به موجب این قرارداد، خریدار اختیار پیدا می‌کند که با پرداخت مبلغی مشخص، مقدار مشخصی از کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مشخص در تاریخ معین به فروشنده اختیار، فروش کند. فروشنده اختیار نیز متعهد به اجرای این تعهد است و در صورت درخواست خریدار اختیار، کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مشخص از وی خرید کند.

7- قرارداد سلف موازی استاندارد:

در این نوع قرارداد، مقدار معینی از کالا بر اساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه معامله باید نقدی در مهلت تسویه پرداخت شده و کالا بر اساس مشخصات قرارداد در سررسید تحویل داده می‌شود. خریدار می‌تواند معادل کالای خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد با شرایط زیر به فروش برساند:

  • هر قرارداد سلف موازی استاندارد مستقل از قراردادهای دیگر است.
  • طی آن معادل کالای خریداری شده به فروش می‌رسد.
  • مطابق مشخصات قرارداد در عرضه اولیه منعقد می‌شود. همچنین، همزمان با عقد قرارداد سلف موازی استاندارد، عقد حواله ای نیز منعقد می‌شود، که بر اساس آن، فروشنده کالا را به عرضه‌کننده حواله می‌دهد و عرضه‌کننده متعهد به تحویل کالا بر اساس حواله می‌شود.
    اطلاعات تکمیلی و بیشتری را در ادامه در سایت همراه بورس میتوانید مطالعه کنید .
    همراه بورس همراه بورسی همیشگی شما